بازه قیمت
لیست قیمت پرینتر اچ پی
جهت مشاهده کامل لیست موبایتان را به حالت افقی بچرخانید
بروزرسانی: ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ - ساعت 11:15
تصویر نام محصول حداکثر سایز کاغذ کاربری پرینتر تکنولوژی چاپ نوع چاپ قابلیت چاپ دو رو قابلیت شبکه قابلیت-Wi-Fi قیمت(تومان)
پرینتر اچ‌پی Color LaserJet Enterprise M653dn پرینتر اچ‌پی Color LaserJet Enterprise M653dn A4 تک کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد ندارد
پرینتر اچ‌پی Color LaserJet Enterprise MFP M776dn پرینتر اچ‌پی Color LaserJet Enterprise MFP M776dn A3 سه کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد ندارد
پرینتر اچ پی HP Pro MFP M479dw A4 سه کاره لیزری چاپ رنگی دارد ندارد دارد
پرینتر لیزری اچ‌پی مدل HP LaserJet MFP M430f پرینتر لیزری اچ‌پی مدل HP LaserJet MFP M430f A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 35,690,000
پرینتر اچ پی HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f پرینتر اچ پی HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f A4 چهار کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد ندارد 33,450,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet Enterprise M609x پرینتر اچ پی HP LaserJet Enterprise M609x A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 91,700,000
پرینتر اچ پی Hp LaserJet Pro 4003n پرینتر اچ پی Hp LaserJet Pro 4003n A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 12,880,000
پرینتر اچ پی Hp LaserJet Pro 4003dn پرینتر اچ پی Hp LaserJet Pro 4003dn A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 13,200,000
پرینتر اچ پی Hp LaserJet Pro MFP 4103fdn پرینتر اچ پی Hp LaserJet Pro MFP 4103fdn A4 چهار کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد ندارد 25,355,000
پرینتر اچ پی Hp LaserJet Pro MFP 4103fdw پرینتر اچ پی Hp LaserJet Pro MFP 4103fdw A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 26,850,000
پرینتر اچ پی مدل HP LaserJet Enterprise MFP M630h پرینتر اچ پی HP LaserJet Enterprise MFP M630h A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 180,000,000
پرینتر اچ پی مدل HP Color LaserJet Enterprise Flow M680z پرینتر اچ پی HP Color LaserJet Enterprise Flow M680z A4 چهار کاره لیزری چاپ رنگی ندارد دارد ندارد 181,000,000
پرینتر اچ پی مدل LaserJet Enterprise flow MFP M830z پرینتر اچ پی Hp LaserJet Enterprise flow MFP M830z A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد
پرینتر لیزری چند کاره اچ پی 880 پرینتر اچ پی HP LaserJet Enterprise flow M880z A3 چهار کاره لیزری چاپ رنگی ندارد دارد ندارد
پرینتر اچ پی HP LaserJet Enterprise M751dn پرینتر اچ پی HP LaserJet Enterprise M751dn A3 تک کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد ندارد 223,800,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet MFP M443nda پرینتر اچ پی HP LaserJet MFP M443nda A3 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 57,800,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet MFP M442dn A3 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 39,805,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet HP 438n پرینتر اچ پی HP LaserJet HP 438n A3 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد دارد ندارد 36,300,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet Enterprise M652dn پرینتر اچ پی HP LaserJet Enterprise M652dn A4 تک کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد ندارد 96,800,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet Enterprise M555dn پرینتر اچ پی HP LaserJet Enterprise M555dn A4 تک کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد ندارد 45,900,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet Enterprise M554dn پرینتر اچ پی HP LaserJet Enterprise M554dn A4 تک کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد ندارد 35,800,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet M111w پرینتر اچ پی HP LaserJet M111w A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد دارد 5,700,000
HP LaserJet M111a پرینتر اچ پی HP LaserJet M111a A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد ندارد 4,600,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet Enterprise M612dn پرینتر اچ پی HP LaserJet Enterprise M612dn A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 69,900,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet MFP M236sdw پرینتر اچ پی HP LaserJet MFP M236sdw A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد ندارد دارد 15,750,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet MFP M236sdn پرینتر اچ پی HP LaserJet MFP M236sdn A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 14,775,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet M211dw پرینتر اچ پی HP LaserJet M211dw A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد ندارد دارد 8,300,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet M211d A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد ندارد ندارد 7,500,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet MFP M236dw پرینتر اچ پی HP LaserJet MFP M236dw A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 13,300,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet Enterprise M611dn پرینتر اچ پی HP LaserJet Enterprise M611dn A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 42,800,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet MFP M236d پرینتر اچ پی HP LaserJet MFP M236d A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 12,880,000
پرینتر اچ پی HP laserjet mfp m141W پرینتر اچ پی HP laserjet mfp m141W A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد دارد 8,700,000
پرینتر اچ پی HP laserjet mfp m141a پرینتر اچ پی HP laserjet mfp m141a A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد ندارد 7,000,000
پرینتر-لیزری-اچ-پی-LaserJet-Enterprise-MFP-M725z پرینتر اچ پی Hp LaserJet Enterprise MFP M725z A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 175,000,000
پرینتر اچ پی color laserjet mfp m775z پرینتر اچ پی Hp color laserjet mfp m775z A3 چهار کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد ندارد 184,000,000
پرینتر اچ پی HP M750dn پرینتر اچ پی HP M750dn A3 تک کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد ندارد 265,000,000
پرینتر اچ پی مدل HP M750n پرینتر اچ پی مدل HP M750n A3 تک کاره لیزری چاپ رنگی ندارد دارد ندارد 163,000,000
پرینتر اچ پی HP CP5225dn پرینتر اچ پی HP CP5225dn A3 تک کاره لیزری چاپ رنگی دارد ندارد ندارد 63,800,000
پرینتر اچ پی HP 5225n پرینتر اچ پی HP 5225n A3 تک کاره لیزری چاپ رنگی ندارد دارد ندارد 61,380,000
پرینتر اچ پی مدل HP MFP M436nda پرینتر اچ پی مدل HP MFP M436nda A3 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 127,900,000
پرینتر اچ پی مدل HP MFP M436dn پرینتر اچ پی مدل HP MFP M436dn A3 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد
پرینتر اچ پی M436n HP پرینتر اچ پی M436n HP A3 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد دارد ندارد
پرینتر اچ پی HP Pro M435NW پرینتر اچ پی HP Pro M435NW A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد دارد دارد 73,800,000
پرینتر اچ پی HP printer M712dn پرینتر اچ پی HP printer M712dn A3 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 90,900,000
پرینتر اچ پی HP Pro M706n پرینتر اچ پی HP Pro M706n A3 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد دارد ندارد 32,350,000
پرینتر اچ پی مدل HP Pro MFP M477fdw پرینتر اچ پی مدل HP Pro MFP M477fdw A4 چهار کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد دارد 129,850,000
پرینتر اچ پی HP Pro MFP M479fdw پرینتر اچ پی HP Pro MFP M479fdw A4 چهار کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد دارد 34,850,000
پرینتر اچ پی HP Pro MFP M479fdn پرینتر اچ پی HP Pro MFP M479fdn A4 چهار کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد ندارد 34,350,000
پرینتر اچ پی HP Pro MFP M479fnw پرینتر اچ پی HP Pro MFP M479fnw A4 چهار کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد دارد 32,850,000
پرینتر اچ پی HP Pro MFP M281fdn پرینتر اچ پی HP Pro MFP M281fdn A4 چهار کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد ندارد 75,350,000
پرینتر اچ پی HP Pro MFP M281fdw پرینتر اچ پی HP Pro MFP M281fdw A4 چهار کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد دارد 80,350,000
پرینتر اچ پی HP Pro MFP M181fw پرینتر اچ پی HP Pro MFP M181fw A4 چهار کاره لیزری چاپ رنگی ندارد ندارد دارد 84,800,000
پرینتر اچ پی HP Pro MFP M277N پرینتر اچ پی HP Pro MFP M277N A4 چهار کاره لیزری چاپ رنگی ندارد دارد ندارد 114,850,000
پرینتر اچ پی HP Pro MFP M277dw پرینتر اچ پی HP Pro MFP M277dw A4 چهار کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد دارد 159,700,000
پرینتر اچ پی HP Pro MFP M177fw پرینتر اچ پی HP Pro MFP M177fw A4 چهار کاره لیزری چاپ رنگی ندارد دارد دارد 67,850,000
پرینتر اچ پی HP Pro MFP M 283 fdw پرینتر اچ پی HP Pro MFP M283fdw A4 چهار کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد دارد 22,750,000
پرینتر اچ پی HP Pro MFP M283fdn پرینتر اچ پی HP Pro MFP M283fdn A4 چهار کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد ندارد 22,800,000
پرینتر اچ پی HP 183fw پرینتر اچ‌پی مدل LaserJet Pro MFP M183fw A4 چهار کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد دارد 19,900,000
پرینتر اچ پی HP Officejet 7110 پرینتر اچ پی HP Officejet 7110 A3 تک کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد دارد دارد
پرینتر اچ پی HP MFP 179fnw پرینتر اچ پی HP MFP 179fnw A4 چهار کاره لیزری چاپ رنگی ندارد دارد دارد 20,350,000
پرینتر اچ پی HP Ink Tank 115 پرینتر اچ پی HP Ink Tank 115 A4 تک کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد ندارد
پرینتر اچ پی HP GT 5810 پرینتر اچ پی HP GT 5810 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد ندارد
پرینتر اچ پی HP Ink Tank 515w پرینتر اچ پی HP Ink Tank 515w A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد دارد
پرینتر اچ پی HP Ink Tank 415w پرینتر اچ پی HP Ink Tank 415w A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد دارد
پرینتر اچ پی HP Deskjet 2130 پرینتر اچ پی HP Deskjet 2130 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد ندارد
پرینتر اچ پی HP OfficeJet 7612 پرینتر اچ پی HP OfficeJet 7612 A3 چهار کاره جوهر افشان چاپ رنگی دارد دارد دارد
پرینتر اچ پی HP 615W پرینتر اچ پی HP 615W A4 چهار کاره جوهر افشان چاپ رنگی دارد ندارد دارد
پرینتر اچ پی HP Enterprise M553dn پرینتر اچ پی HP Enterprise M553dn A4 تک کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد ندارد 157,700,000
پرینتر اچ پی HP Enterprise M553n پرینتر اچ پی HP Enterprise M553n A4 تک کاره لیزری چاپ رنگی ندارد دارد ندارد 157,700,000
پرینتر اچ پی HP Enterprise M552dn پرینتر اچ پی HP Enterprise M552dn A4 تک کاره لیزری چاپ رنگی دارد ندارد ندارد 152,705,000
پرینتر اچ پی HP Pro M452dn پرینتر اچ پی HP Pro M452dn A4 تک کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد ندارد 76,900,000
پرینتر اچ پی HP Pro M454dw پرینتر اچ پی HP Pro M454dw A4 تک کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد دارد 22,800,000
پرینتر اچ پی HP Pro M454dn پرینتر اچ پی HP Pro M454dn A4 تک کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد ندارد 22,300,000
پرینتر اچ پی HP Pro M254dw پرینتر اچ پی HP Pro M254dw A4 تک کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد دارد 71,800,000
پرینتر اچ پی HP M254NW پرینتر اچ پی HP M254NW A4 تک کاره لیزری چاپ رنگی ندارد دارد دارد 57,800,000
پرینتر اچ پی HP 255dw پرینتر اچ پی HP 255dw A4 تک کاره لیزری چاپ رنگی دارد ندارد دارد 16,190,000
پرینتر اچ پی HP Pro M255nw پرینتر اچ پی HP Pro M255nw A4 تک کاره لیزری چاپ رنگی ندارد دارد دارد 15,800,000
HP Color Laser 150w  پرینتر اچ پی HP Color Laser 150w  A4 تک کاره لیزری چاپ رنگی ندارد دارد دارد 14,180,000
پرینتر اچ پی HP Color Laser 150a پرینتر اچ پی HP Color Laser 150a A4 تک کاره لیزری چاپ رنگی ندارد ندارد ندارد 12,300,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet Pro MFP M180n پرینتر اچ پی HP LaserJet Pro MFP M180n A4 سه کاره لیزری چاپ رنگی ندارد دارد ندارد 39,800,000
پرینتر اچ پی HP MFP 178nw پرینتر اچ پی HP MFP 178nw A4 سه کاره لیزری چاپ رنگی ندارد دارد دارد 18,000,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet Pro MFP M176n پرینتر اچ پی HP LaserJet Pro MFP M176n A4 سه کاره لیزری چاپ رنگی ندارد دارد ندارد 95,650,000
پرینتر HP 182n اچ پی پرینتر اچ پی LaserJet Pro MFP M182n A4 سه کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد ندارد 20,000,000
پرینتر اچ پی HP M521dw پرینتر اچ پی HP M521dw A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد ندارد دارد 27,300,000
پرینتر اچ پی HP Pro MFP M521dn پرینتر اچ پی HP Pro MFP M521dn A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 68,500,000
پرینتر اچ پی HP Pro MFP M227fdw پرینتر اچ پی HP Pro MFP M227fdw A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 19,800,000
پرینتر اچ پی HP 227fdn پرینتر اچ پی HP 227fdn A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 24,300,000
پرینتر اچ پی HP PageWide 377dw پرینتر اچ پی HP PageWide 377dw A4 چهار کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد دارد
پرینتر اچ پی HP LaserJet Pro MFP M428fdw پرینتر اچ پی HP LaserJet Pro MFP M428fdw A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 43,900,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet Pro MFP M428fdn پرینتر اچ پی HP LaserJet Pro MFP M428fdn A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 34,400,000
پرینتر اچ پی HP Pro MFP M426fdw پرینتر اچ پی HP Pro MFP M426fdw A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 155,605,000
پرینتر اچ پی مدل HP Pro MFP M426fdn پرینتر اچ پی مدل HP Pro MFP M426fdn A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 157,605,000
پرینتر اچ پی HP Pro MFP M225dw پرینتر اچ پی HP Pro MFP M225dw A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 64,000,000
پرینتر اچ پی HP Pro MFP M225DN پرینتر اچ پی HP Pro MFP M225DN A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 14,400,000
پرینتر اچ پی HP MFP 137fnw پرینتر اچ پی HP MFP 137fnw A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد دارد دارد 12,300,000
پرینتر اچ پی HP Pro MFP M130fw پرینتر اچ پی HP Pro MFP M130fw A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد دارد دارد 21,855,000
پرینتر اچ پی HP Pro MFP M130fn پرینتر اچ پی HP Pro MFP M130fn A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد دارد ندارد 21,855,000
پرینتر اچ پی HP M1214nfh پرینتر اچ پی HP M1214nfh A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد دارد ندارد 14,400,000
پرینتر اچ پی HP m1212nf پرینتر اچ پی HP m1212nf A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد دارد ندارد 14,000,000
پرینتر اچ پی HP Pro MFP M127fw پرینتر اچ پی HP Pro MFP M127fw A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد دارد دارد 15,500,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet Pro MFP M227sdn پرینتر اچ پی HP LaserJet Pro MFP M227sdn A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 18,050,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet Pro MFP M428dw پرینتر اچ پی HP LaserJet Pro MFP M428dw A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 45,300,000
HP LaserJet Pro MFP M426dw پرینتر اچ پی HP LaserJet Pro MFP M426dw A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد ندارد دارد 102,800,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet Pro M28w پرینتر اچ پی HP LaserJet Pro M28w A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد دارد 16,600,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet Pro MFP M28a پرینتر اچ پی HP LaserJet Pro MFP M28a A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد ندارد 12,600,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet Pro MFP M26nw پرینتر اچ پی HP LaserJet Pro MFP M26nw A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد دارد دارد 33,800,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet Pro MFP M26A پرینتر اچ پی HP LaserJet Pro MFP M26A A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد ندارد 19,100,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet Pro MFP M130nw پرینتر اچ پی HP LaserJet Pro MFP M130nw A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد دارد دارد 18,950,000
پرینتر اچ پی HP LaserJet Pro MFP M130a پرینتر اچ پی HP LaserJet Pro MFP M130a A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد ندارد 13,275,000
پرینتر اچ پی HP Laser MFP 135w پرینتر اچ پی HP Laser MFP 135w A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد دارد 10,275,000
پرینتر اچ پی HP Laser MFP 135A پرینتر اچ پی HP Laser MFP 135A A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد ندارد 8,600,000
HP LaserJet Pro MFP M125a پرینتر اچ پی HP LaserJet Pro MFP M125a A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد ندارد 36,700,000
پرینتر اچ پی HP MFP 1200W پرینتر اچ پی HP MFP 1200W A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد دارد 15,450,000
پرینتر لیزری اچ پی HP MFP 1200A پرینتر لیزری اچ پی HP MFP 1200A A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد ندارد 14,133,000
پرینتر اچ پی HP M609dn پرینتر اچ پی HP M609dn A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 86,850,000
پرینتر لیزری اچ پی HP M608dn پرینتر لیزری اچ پی HP M608dn A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 86,600,000
پرینتر لیزری اچ پی HP M608n پرینتر لیزری اچ پی HP M608n A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد دارد ندارد 54,800,000
پرینتر لیزری اچ پی HP M607dn پرینتر لیزری اچ پی HP M607dn A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 65,800,000
پرینتر لیزری اچ پی HP M607n پرینتر لیزری اچ پی HP M607n A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد دارد ندارد 65,900,000
پرینتر لیزری اچ پی HP M507dn پرینتر لیزری اچ پی HP M507dn A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 22,000,000
پرینتر لیزری اچ پی HP Pro M501dn پرینتر لیزری اچ پی HP Pro M501dn A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 22,800,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP M404dw پرینتر لیزری اچ پی مدل HP M404dw A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 15,800,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro M404dn پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro M404dn A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 17,000,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro M404n پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro M404n A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد دارد ندارد 14,500,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro M402dne پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro M402dne A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 46,800,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل 2055d HP پرینتر لیزری اچ پی مدل 2055d HP A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 50,600,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro M203dw پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro M203dw A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 27,855,000
پرینتر لیزری HP M304a اچ پی پرینتر لیزری HP M304a اچ پی A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد ندارد 10,400,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP 1000A پرینتر لیزری اچ پی مدل HP 1000A A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد ندارد 6,425,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP 1000W پرینتر لیزری اچ پی مدل HP 1000W A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد دارد 8,900,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro M102w پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro M102w A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد دارد 8,430,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro M102A پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro M102A A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد ندارد 6,500,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP 107w پرینتر لیزری اچ پی مدل HP 107w A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد دارد 7,500,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP 107A پرینتر لیزری اچ پی مدل HP 107A A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد ندارد 6,400,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro M15w پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro M15w A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد دارد 8,500,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro M15A پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro M15A A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد ندارد 8,400,000
پرینتر اچ پی HP مدل 7000 پرینتر اچ پی HP مدل 7000 A3 تک کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد دارد ندارد
پرینتر HP اچ پی مدل 6700 پرینتر اچ پی مدل HP Officejet 6700 A4 چهار کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد دارد دارد
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro 477fdn پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro 477fdn A4 چهار کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد ندارد 177,100,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro MFP M176n پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro MFP M176nw A4 سه کاره لیزری چاپ رنگی ندارد دارد دارد 95,650,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro MFP M477fnw پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro MFP M477fnw A4 چهار کاره لیزری چاپ رنگی ندارد دارد دارد 32,805,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP LaserJet Enterprise P3015d Laser پرینتر لیزری اچ پی مدل HP LaserJet Enterprise P3015d Laser A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد ندارد ندارد 46,600,000
پرینتر اچ پی HP Pro M12a Laser پرینتر اچ پی HP Pro M12a Laser A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد ندارد 19,200,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro M12w پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro M12w A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد دارد 17,850,000
پرینتر اچ پی مدل HP P1109W پرینتر اچ پی مدل HP P1109W A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد دارد
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP P1102 پرینتر لیزری اچ پی مدل HP P1102 A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد ندارد 22,800,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP M605n پرینتر لیزری اچ پی مدل HP M605n A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد دارد ندارد 89,755,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP M605dn پرینتر لیزری اچ پی مدل HP M605dn A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 89,755,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP M604dn پرینتر لیزری اچ پی مدل HP M604dn A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد ندارد 65,000,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP M604n پرینتر لیزری اچ پی مدل HP M604n A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد دارد ندارد 94,755,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP M401d پرینتر لیزری اچ پی مدل HP M401d A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد ندارد ندارد 50,600,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP M401dw پرینتر لیزری اچ پی مدل HP M401dw A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 50,600,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro M402dw پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro M402dw A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 58,805,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro M402d پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro M402d A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد ندارد ندارد 37,800,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP M401a پرینتر لیزری اچ پی مدل HP M401a A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد ندارد 45,600,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro M201dw پرینتر لیزری اچ پی مدل HP Pro M201dw A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 18,500,000
پرینتر لیزری اچ پی مدل HP LaserJet P1102W Laser پرینتر لیزری اچ پی مدل HP LaserJet P1102W Laser A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد دارد 33,855,000

 

خرید پرینتر مانند دستگاه های دیگر ممکن است کار سختی باشد و انتخاب بین مدل های متنوعی که در بازار است چالش برانگیز باشد. اما یکی از مهم ترین عواملی که باید در زمان خرید دستگاه پرینتر در نظر بگیرید، بودجه مورد نظر برای خرید پرینتر است. بسیاری از کاربران بودجه خاصی را برای خرید دستگاه در نظر می گیرند و بر اساس این مبلغ، به دنبال پیدا کردن مدل مناسب می روند. به همین دلیل وجود یک مرجع که بتواند قیمت مدل های مختلف پرینتر را لیست کند و کاربران به راحتی به آن دسترسی داشته باشید، ضروری است. ما در اطلس پرینتر لیست قیمت پرینتر و سایر ماشین های اداری را در اختیار شما قرار داده ایم. در این صفحه، لیست قیمت پرینتر اچ پی را گردآوری کرده ایم. همانطور که می دانید، اچ پی یکی از بزرگترین و معتبرترین کمپانی های تولید کننده پرینتر در دنیا است. بسیاری از کاربران به دنبال خرید پرینتر اچ پی هستند. در بازار ایران تنوع مدل های پرینتر اچ پی بسیار بالا است و دست کاربر برای انتخاب باز است. شما با هر بودجه و نیازی می توانید از میان مدل های مختلف پرینتر اچ پی، انتخاب خود را انجام دهید.

لیست قیمت پرینتر اچ پی

صفحه لیست قیمت پرینتر اچ‌پی شامل اطلاعات زیر است:

مدل پرینتر: نام مدل پرینتر اچ‌پی که ممکن است شامل عبارت‌هایی مانند “DeskJet”، “OfficeJet”، “LaserJet” و … باشد.

مشخصات فنی: این بخش شامل جزئیات فنی مانند نوع چاپ (لیزری یا جوهرافشان)، سایز چاپ (A3 و A4) چند کاره بودن دستگاه (تک کاره، سه کاره، چهار کاره)، نوع چاپ (رنگی یا سیاه سفید) ، قابلیت چاپ دورو، اتصال Wi-Fi، درگاه شبکه و سایر ویژگی‌های فنی است.

قیمت: هر مدل پرینتر دارای قیمتی خاص است که در صفحه لیست قیمت ذکر شده باشد. قیمت‌ها معمولاً بر اساس واحد تومان است و بسته به زمان خرید متغیر است.

در قسمت بالای صفحه بر روی تمام قابلیت ها فیلتر وجود دارد و شما با کلیک روی ویژگی های مورد نظر خود، می توانید مدل های منطبق بر نیاز خود را پیدا کنید. تمامی محصولات موجود در لیست قیمت پرینتر اچ پی، لینک شده اند و با کلیک روی هر کدام از مدل ها، می توانید به صفحه اطلاعات محصول بروید و به راحتی سایر اطلاعات پرینتر را مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که علاوه بر پرینتر اچ پی، در سایت اطلس پرینتر می توانید لیست قیمت سایر برندهای تولید کننده پرینتر را نیز مشاهده کنید. برای دسترسی به این لیست قیمت ها روی لینک های زیر کلیک کنید.

برخی از مدل های پرینتر اچ پی بدون قیمت هستند. برخی از این مدل ها موجود نیستند اما شما می توانید با تماس با بخش فروش اطلس پرینتر با شماره 45277-021 از قیمت این مدل ها مطلع شوید. نکته بسیار مهم در مورد لیست قیمت پرینتر اچ پی این است که قیمت های لیست، همه روزه به روز می شوند و ممکن است قیمتی که دیروز در سایت مشاهده کرده باشید، امروز تغییر کند.