بازه قیمت
لیست قیمت اسکنر کداک
جهت مشاهده کامل لیست موبایتان را به حالت افقی بچرخانید
بروزرسانی: ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ - ساعت 11:15
تصویر نام محصول سایز اسکن نوع اسکنر کاربری اسکنر قابلیت اسکن دو رو قابلیت شبکه قیمت(تومان)
اسکنر کداک مدل Kodak i2400 اسکنر کداک مدل Kodak i2400 A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد ندارد 42,000,000
اسکنر کداک مدل Kodak i2600 اسکنر کداک مدل Kodak i2600 A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد ندارد 49,000,000
اسکنر کداک KODAK Scan Staion 500 A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 82,000,000
اسکنر کداک KODAK 730ex A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 50,000,000
اسکنر کداک KODAK i1150 A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد -
اسکنر کداک KODAK S2060W A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد -
اسکنر کداک KODAK S2050 A4 فلت و فیدر بایگانی (دبیرخانه) دارد - 41,400,000
اسکنر کداک KODAK S2040 A4 فلت(flat) , فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد -
اسکنر کداک KODAK S3140 Max Scanner A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد -
اسکنر کداک KODAK S3120 Max Scanner A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد -
اسکنر کداک KODAK S3100f Scanner A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد -
اسکنر کداک KODAK S3100 Scanner A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 394,795,000
اسکنر کداک KODAK S3060 Scanner A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 280,800,000
اسکنر کداک KODAK S2080W Scanner A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 70,000,000
اسکنر کداک KODAK S2085f A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 85,000,000
اسکنر کداک KODAK E1040 A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 27,745,000
اسکنر کداک KODAK E1030 A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 23,745,000
اسکنر کداک KODAK i3300 A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد -
اسکنر کداک KODAK i940 A4 فیدر(feeder) اداری و خانگی دارد - 14,475,000
اسکنر کداک KODAK i4600 A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد -
اسکنر کداک KODAK i5850 A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد -
اسکنر کداک KODAK i5650 A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد -
اسکنر کداک KODAK i5250 A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد -
اسکنر کداک KODAK i4850 A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد -
اسکنر کداک KODAK i4650 A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد -
اسکنر کداک KODAK i4250 A4 فلت و فیدر بایگانی (دبیرخانه) دارد -
اسکنر کداک مدل Kodak I2820 اسکنر کداک مدل Kodak I2820 A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 117,000,000
اسکنر کداک مدل Kodak i3400 اسکنر کداک مدل Kodak i3400 A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 289,000,000
اسکنر کداک مدل i3200 Kodak اسکنر کداک مدل i3200 Kodak A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 261,800,000
اسکنر کداک مدل Kodak i1440 اسکنر کداک مدل Kodak i1440 A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 290,000,000
اسکنر کداک مدل Kodak i1420 اسکنر کداک مدل Kodak i1420 A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 210,000,000
اسکنر فلت کداک Kodak i2000 (آپشن) اسکنر فلت کداک Kodak i2000 (آپشن) A3 , A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) ندارد - 11,400,000
اسكنر کداک Kodak i1405 اسکنر کداک Kodak i1405 A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 114,000,000
اسکنر KODAK i1220 کداک اسکنر KODAK i1220 کداک A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 28,000,000
اسکنر کداک Kodak i2620 اسکنر کداک Kodak i2620 A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 85,600,000
اسکنر کداک Kodak i2420 اسکنر کداک Kodak i2420 A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 134,850,000
اسکنر کداک Kodak Alaris S2070 اسکنر کداک Kodak Alaris S2070 A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 47,700,000
اسکنر کداک Kodak Alaris E1035 اسکنر کداک Kodak Alaris E1035 A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 35,180,000
اسکنر کداک Kodak Alaris E1025 اسکنر کداک Kodak Alaris E1025 A4 فلت(flat) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 39,880,000
اسکنرKodak i3250 اسکنرKodak i3250 A3 فلت و فیدر , فلت(flat) , فیدر(feeder) اداری و خانگی , بایگانی (دبیرخانه) دارد - 232,500,000
اسکنر کداک مدل i2900 Kodak اسکنر کداک مدل i2900 Kodak A4 فلت و فیدر , فلت(flat) , فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 175,000,000
اسکنر Kodak i3450 اسکنر Kodak i3450 A3 فلت و فیدر , فلت(flat) , فیدر(feeder) اداری و خانگی , بایگانی (دبیرخانه) دارد - 310,000,000
اسکنرKodak i2800 اسکنرKodak i2800 A4 فیدر(feeder) اداری و خانگی , بایگانی (دبیرخانه) دارد - 110,000,000