بازه قیمت
لیست قیمت پرینتر کانن
جهت مشاهده کامل لیست موبایتان را به حالت افقی بچرخانید
بروزرسانی: ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ - ساعت 11:15
تصویر نام محصول حداکثر سایز کاغذ کاربری پرینتر تکنولوژی چاپ نوع چاپ قابلیت چاپ دو رو قابلیت شبکه قابلیت-Wi-Fi قیمت(تومان)
پرینتر لیزری کانن مدل i-SENSYS LBP6030B مشکی (Black) A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد ندارد
پرینتر چندکاره لیزری کانن مدل i-SENSYS MF657Cdw A4 چهار کاره لیزری چاپ رنگی دارد ندارد دارد 28,150,000
پرینتر تک کاره کانن Canon Lbp236 dw پرینتر تک کاره کانن Canon i-SENSYS LBP236dw A4 تک کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد دارد 18,800,000
پرینتر کانن CANON i-SENSYS MF643Cdw A4 سه کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد دارد 79,600,000
پرینتر کانن CANON i-SENSYS LBP6018w A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد دارد دارد 9,400,000
پرینتر کانن Canon imageclass MF3010 پرینتر کانن Canon imageclass MF3010 A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد ندارد 13,255,000
فکس کانن مدل Canon i-SENSYS FAX-L410 فکس کانن مدل Canon i-SENSYS FAX-L410 A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد ندارد ندارد 58,900,000
پرینتر کانن مدل CANON PIXMA G2415 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد ندارد 7,975,000
پرینتر کانن مدل CANON PIXMA G3415W A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد دارد 10,000,000
پرینتر کانن مدل CANON PIXMA G640 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی دارد ندارد دارد 10,400,000
پرینتر کانن مدل CANON PIXMA G540 A4 تک کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد دارد دارد 9,475,000
پرینتر کانن مدل CANON PIXMA G1420 A4 تک کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد دارد ندارد 7,200,000
پرینتر کانن Canon imageCLASS MF455dw A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 51,900,000
پرینتر کانن CANON ImageCLASS LBP623Cdw A4 تک کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد دارد 48,900,000
پرینتر کانن CANON ImageCLASS MF445dw A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 51,000,000
پرینتر کانن CANON ImageCLASS MF235 A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد ندارد 27,950,000
پرینتر کانن CANON i-SENSYS MF244dw A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 55,900,000
پرینتر کانن CANON i-SENSYS MF443dw A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 49,510,000
پرینتر کانن CANON i-SENSYS LBP212dw A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 39,400,000
پرینتر کانن CANON i-SENSYS LBP233dw A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد
پرینتر کانن CANON i-SENSYS LBP162dw A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 15,050,000
پرینتر کانن CANON ImageCLASS MF756Cx A4 چهار کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد دارد
پرینتر کانن CANON i-SENSYS MF734CDW A4 چهار کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد دارد 37,900,000
پرینتر کانن CANON i-SENSYS MF744Cdw A4 چهار کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد دارد 35,900,000
پرینتر کانن CANON i-SENSYS MF645Cx A4 چهار کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد دارد 56,900,000
پرینتر کانن CANON imageCLASS MF641Cw A4 سه کاره لیزری چاپ رنگی ندارد دارد دارد 45,900,000
پرینتر کانن CANON i-SENSYS MF655Cdw A4 سه کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد دارد 19,700,000
پرینتر کانن CANON i-SENSYS MF651Cw A4 سه کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد دارد 15,450,000
پرینتر کانن CANON i-SENSYS LBP6018 سفید A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد دارد ندارد 9,275,000
پرینتر کانن CANON i-SENSYS LBP6018 مشکی A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد دارد ندارد 9,080,000
پرینتر کانن Canon i-SENSYS MF742Cdw پرینتر کانن Canon i-SENSYS MF742Cdw A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 34,250,000
پرینتر کانن Canon imageCLASS MF453dw پرینتر کانن Canon imageCLASS MF453dw A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 49,900,000
پرینتر کانن Canon i-SENSYS LBP621Cw پرینتر کانن Canon i-SENSYS LBP621Cw A4 تک کاره لیزری چاپ رنگی ندارد دارد دارد
فکس کانن Canon i-SENSYS FAX-L170 فکس کانن Canon i-SENSYS FAX-L170 A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد ندارد 50,900,000
پرینتر Canon کانن مدل PIXMA G4411 پرینتر Canon کانن مدل PIXMA G4411 A4 چهار کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد دارد 19,150,000
پرینتر Canon کانن مدل PIXMA MG2540 پرینتر Canon کانن مدل PIXMA MG2540 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد ندارد 2,890,000
پرینتر Canon کانن مدل PIXMA G3411 پرینتر Canon کانن مدل PIXMA G3411 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد دارد 11,900,000
پرینتر Canon کانن مدل PIXMA G2411 پرینتر Canon کانن مدل PIXMA G2411 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد ندارد
پرینتر Canon کانن مدل PIXMA iX6840 پرینتر Canon کانن مدل PIXMA iX6840 A3 تک کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد دارد دارد 24,150,000
پرینتر جوهرافشان کانن مدل G1411 پرینتر جوهرافشان کانن مدل G1411 A4 تک کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد ندارد 7,575,000
پرینتر Canon کانن مدل i-SENSYS MF635Cx پرینتر Canon کانن مدل i-SENSYS MF635Cx A4 چهار کاره لیزری چاپ رنگی دارد ندارد دارد 64,900,000
پرینتر کانن Canon مدل ImageCLASS MF633Cdw پرینتر کانن Canon مدل ImageCLASS MF633Cdw A4 سه کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد دارد 26,400,000
پرینتر Canon کانن مدل ImageCLASS MF631Cn پرینتر Canon کانن مدل ImageCLASS MF631Cn A4 سه کاره لیزری چاپ رنگی ندارد دارد ندارد 19,800,000
پرینتر Canon کانن مدل LBP 613cdw پرینتر Canon کانن مدل LBP 613cdw A4 تک کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد دارد 44,400,000
پرینتر Canon کانن رنگی LBP 611CN پرینتر Canon کانن رنگی LBP 611CN A4 تک کاره لیزری چاپ رنگی دارد دارد دارد 17,700,000
پرینتر کانن Canon i-SENSYS MF429x پرینتر کانن Canon i-SENSYS MF429x A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد ندارد دارد 89,850,000
پرینتر Canon کانن i-SENSYS MF426dw پرینتر Canon کانن i-SENSYS MF426dw A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد ندارد دارد 84,900,000
پرینتر لیزری Canon کانن imageCLASS MF269dw پرینتر لیزری Canon کانن imageCLASS MF269dw A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 23,100,000
پرینتر لیزری کانن Canon imageCLASS MF267dw پرینتر لیزری کانن Canon imageCLASS MF267dw A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 19,900,000
پرینتر چند کاره لیزری کانن مدل imageCLASS MF249 dw پرینتر چند کاره لیزری کانن مدل imageCLASS MF249 dw A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد
پرینتر کانن Canon imageCLASS MF247dw پرینتر کانن Canon imageCLASS MF247dw A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 54,900,000
پرینتر کانن Canon i-Sensys MF237w پرینتر کانن Canon i-Sensys MF237w A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد دارد دارد 32,000,000
پرینتر کانن Canon imageCLASS MF236n پرینتر کانن Canon imageCLASS MF236n A4 چهار کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد دارد ندارد 38,900,000
پرینتر کانن Canon i-SENSYS MF264dw پرینتر کانن Canon i-SENSYS MF264dw A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد ندارد دارد 15,700,000
پرینتر کانن Canon imageCLASS MF241d پرینتر کانن Canon imageCLASS MF241d A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد ندارد ندارد 28,950,000
پرینتر کانن Canon i-SENSYS MF3010 پرینتر کانن Canon i-SENSYS MF3010 A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد ندارد 15,140,000
پرینتر کانن Canon i-SENSYS MF113w پرینتر کانن Canon i-SENSYS MF113w A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد دارد دارد 11,350,000
پرینتر کانن Canon i-SENSYS MF112 پرینتر کانن Canon i-SENSYS MF112 A4 سه کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد ندارد
پرینتر کانن Canon i-SENSYS LBP214DW پرینتر کانن Canon i-SENSYS LBP214DW A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد
پرینتر کانن Canon i-SENSYS LBP226DW پرینتر کانن Canon i-SENSYS LBP226DW A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 18,950,000
پرینتر کانن Canon i-SENSYS LBP223dw پرینتر کانن Canon i-SENSYS LBP223dw A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 18,850,000
پرینتر کانن Canon imageCLASS LBP113w پرینتر کانن Canon imageCLASS LBP113w A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد دارد 12,975,000
پرینتر کانن Canon i-SENSYS LBP112 پرینتر کانن Canon i-SENSYS LBP112 A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد ندارد
پرینتر کانن Canon i-SENSYS LBP252dw پرینتر کانن Canon i-SENSYS LBP252dw A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 14,500,000
پرینتر کانن Canon i-SENSYS LBP6230DW پرینتر کانن Canon i-SENSYS LBP6230DW A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 11,990,000
پرینتر کانن Canon i-SENSYS LBP6030w پرینتر کانن Canon i-SENSYS LBP6030w A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد دارد 9,450,000
پرینتر لیزری کانن مدل i-SENSYS LBP6030 A4 تک کاره لیزری چاپ سیاه سفید ندارد ندارد ندارد 9,350,000
پرینتر جوهرافشان کانن Canon PIXMA G3400 پرینتر جوهرافشان کانن Canon PIXMA G3400 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد دارد
پرینتر جوهرافشان کانن Canon PIXMA G2400 پرینتر جوهرافشان کانن Canon PIXMA G2400 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد ندارد
پرینتر کانن مدل Canon PIXMA G1400 پرینتر کانن مدل Canon PIXMA G1400 A4 تک کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد ندارد

 

پرینتر یا دستگاه چاپ در حال حاضر یکی از ضروری ترین دستگاه های اداری و حتی خانگی است. خرید و انتخاب پرینتر ممکن است به دلیل تنوع مدل‌ها در بازار، چالش‌برانگیز باشد. اما یکی از مهم ترین عوامل در انتخاب پرینتر، بودجه مورد نظر برای خرید پرینتر است. بسیاری از کاربران به دنبال پیدا کردن مدلی مناسب بر اساس بودجه‌ خود هستند. بنابراین، وجود یک منبع که قیمت‌ مدل های مختلف پرینتر را لیست کند و به کاربران امکان مشاهده آن را بدهد، ضروری است. در اطلس پرینتر، لیست قیمت‌ پرینتر و دیگر ماشین‌های اداری را برای شما فراهم کرده‌ایم. در این صفحه، لیست قیمت پرینتر‌های کانن را جمع‌آوری کرده‌ایم. کانن یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت‌های تولید کننده پرینتر در جهان است و بسیاری از کاربران به دنبال خرید پرینتر کانن هستند. در بازار ایران، تنوع مدل‌های پرینتر کانن بسیار بالا است. علاوه بر این، قیمت پرینترهای کانن نسبت به سایر برندها بسیار اقتصادی است و شما می‌توانید با هر بودجه و نیازی، از بین مدل‌های مختلف پرینتر کانن، انتخاب خود را انجام دهید. در ساخت پرینترهای کانن از با کیفیت ترین سخت افزارها و پیشرفته ترین قابلیت ها بهره گرفته شده است.

پرینتر یا دستگاه چاپ در حال حاضر یکی از ضروری ترین دستگاه های اداری و حتی خانگی است. خرید و انتخاب پرینتر ممکن است به دلیل تنوع مدل‌ها در بازار، چالش‌برانگیز باشد. اما یکی از مهم ترین عوامل در انتخاب پرینتر، بودجه مورد نظر برای خرید پرینتر است. بسیاری از کاربران به دنبال پیدا کردن مدلی مناسب بر اساس بودجه‌ خود هستند. بنابراین، وجود یک منبع که قیمت‌ مدل های مختلف پرینتر را لیست کند و به کاربران امکان مشاهده آن را بدهد، ضروری است. در اطلس پرینتر، لیست قیمت‌های پرینتر و دیگر ماشین‌های اداری را برای شما فراهم کرده‌ایم. در این صفحه، لیست قیمت پرینتر‌های کانن را جمع‌آوری کرده‌ایم. کانن یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت‌های تولید کننده پرینتر در جهان است و بسیاری از کاربران به دنبال خرید پرینتر کانن هستند. در بازار ایران، تنوع مدل‌های پرینتر کانن بسیار بالا است. علاوه بر این، قیمت پرینترهای کانن نسبت به سایر برندها بسیار اقتصادی است و شما می‌توانید با هر بودجه و نیازی، از بین مدل‌های مختلف پرینتر کانن، انتخاب خود را انجام دهید. در ساخت پرینترهای کانن از با کیفیت ترین سخت افزارها و پیشرفته ترین قابلیت ها بهره گرفته شده است.
صفحه لیست قیمت پرینتر کانن شامل اطلاعات زیر است:

مدل پرینتر: نام مدل پرینتر کانن که ممکن است شامل عبارت‌هایی مانند "Pixma"، "ImageClass" و ... باشد.
مشخصات فنی: این بخش شامل جزئیات فنی مانند نوع چاپ (لیزری یا جوهرافشان)، سایز چاپ (A3 و A4)، چند کاره بودن دستگاه (تک کاره، سه کاره، چهار کاره)، نوع چاپ (رنگی یا سیاه و سفید)، قابلیت چاپ دو رو، اتصال Wi-Fi، درگاه شبکه و سایر ویژگی‌های فنی است.

قیمت: هر مدل پرینتر دارای قیمتی خاص است که در صفحه لیست قیمت ذکر شده است. قیمت بر اساس واحد تومان است و به صورت دائم در حال تغییر است.
در بالای صفحه، شما می‌توانید قابلیت فیلتر براساس تمام ویژگی‌ها را ببینید. با کلیک بر روی ویژگی‌های مورد نظر خود، می‌توانید مدل‌هایی را که با نیازهایتان همخوانی دارند، پیدا کنید. همه محصولات موجود در لیست قیمت پرینتر کانن، لینک شده‌اند و با کلیک بر روی هر کدام، می‌توانید به صفحه اطلاعات محصول بروید و به راحتی سایر اطلاعات پرینتر را مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که علاوه بر پرینتر کانن، در وب‌سایت اطلس پرینتر، می‌توانید لیست قیمت برندهای دیگر تولید کننده پرینتر را نیز مشاهده کنید. برای دسترسی به این لیست قیمت‌ها، لطفاً روی لینک‌های زیر کلیک کنید.
لیست قیمت پرینتر اچ پی
لیست قیمت پرینتر اپسون
لیست قیمت پرینتر برادر
لیست قیمت پرینتر سامسونگ
مدل‌های برخی از پرینترهای اچ پی به صورت بدون قیمت در لیست وجود دارند. همچنین، برخی از این مدل‌ها ممکن است در دسترس نباشند، اما شما می‌توانید با تماس به بخش فروش اطلس پرینتر به شماره 45277-021، از قیمت این مدل‌ها مطلع شوید. یک نکته بسیار مهم درباره لیست قیمت پرینتر اچ پی این است که قیمت‌ها در لیست روزانه به روز می‌شوند و ممکن است قیمتی که روز گذشته در سایت مشاهده کرده‌اید، امروز تغییر کرده باشد.

صفحه لیست قیمت پرینتر کانن شامل اطلاعات زیر است:

مدل پرینتر: نام مدل پرینتر کانن که ممکن است شامل عبارت‌هایی مانند “Pixma”، “ImageClass” و … باشد.

مشخصات فنی: این بخش شامل جزئیات فنی مانند نوع چاپ (لیزری یا جوهرافشان)، سایز چاپ (A3 و A4)، چند کاره بودن دستگاه (تک کاره، سه کاره، چهار کاره)، نوع چاپ (رنگی یا سیاه و سفید)، قابلیت چاپ دو رو، اتصال Wi-Fi، درگاه شبکه و سایر ویژگی‌های فنی است.

قیمت: هر مدل پرینتر دارای قیمتی خاص است که در صفحه لیست قیمت ذکر شده است. قیمت بر اساس واحد تومان است و به صورت دائم در حال تغییر است.

در بالای صفحه، شما می‌توانید قابلیت فیلتر براساس تمام ویژگی‌ها را ببینید. با کلیک بر روی ویژگی‌های مورد نظر خود، می‌توانید مدل‌هایی را که با نیازهایتان همخوانی دارند، پیدا کنید. همه محصولات موجود در لیست قیمت پرینتر کانن، لینک شده‌اند و با کلیک بر روی هر کدام، می‌توانید به صفحه اطلاعات محصول بروید و به راحتی سایر اطلاعات پرینتر را مشاهده کنید.

 

توجه داشته باشید که علاوه بر پرینتر کانن، در وب‌سایت اطلس پرینتر، می‌توانید لیست قیمت برندهای دیگر تولید کننده پرینتر را نیز مشاهده کنید. برای دسترسی به این لیست قیمت‌ها، لطفاً روی لینک‌های زیر کلیک کنید.

مدل‌های برخی از پرینترهای کانن به صورت بدون قیمت در لیست وجود دارند. همچنین، برخی از این مدل‌ها ممکن است در دسترس نباشند، اما شما می‌توانید با تماس به بخش فروش اطلس پرینتر به شماره 45277-021، از قیمت این مدل‌ها مطلع شوید. یک نکته بسیار مهم درباره لیست قیمت پرینتر کانن این است که قیمت‌ها در لیست روزانه به روز می‌شوند و ممکن است قیمتی که روز گذشته در سایت مشاهده کرده‌اید، امروز تغییر کرده باشد.