بازه قیمت
لیست قیمت پرینتر اپسون
جهت مشاهده کامل لیست موبایتان را به حالت افقی بچرخانید
بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ - ساعت 11:15
تصویر نام محصول حداکثر سایز کاغذ کاربری پرینتر تکنولوژی چاپ نوع چاپ قابلیت چاپ دو رو قابلیت شبکه قابلیت-Wi-Fi قیمت(تومان)
پرینتر اپسون Epson EcoTank L15160 پرینتر اپسون Epson EcoTank L15160 A3 چهار کاره جوهر افشان چاپ رنگی دارد دارد دارد
پرینتر اپسون Epson EcoTank L5296 پرینتر اپسون Epson EcoTank L5296 A4 چهار کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد دارد دارد
پرینتر سوزنی اپسون EPSON LQ-690 پرینتر سوزنی اپسون EPSON LQ-690 A4 - سوزنی - - - -
پرینتر سوزنی اپسون EPSON DFX-9000 A3 - سوزنی - - - -
پرینتر سوزنی اپسون EPSON PLQ-30 پرینتر سوزنی اپسون EPSON PLQ-30 A4 - سوزنی - - - -
پرینتر سوزنی اپسون EPSON LQ-2090 پرینتر سوزنی اپسون EPSON LQ-2090 A3 - سوزنی - - - -
پرینتر اپسون Epson L8160 پرینتر اپسون Epson EcoTank L8160 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد دارد دارد
پرینتر اپسون Epson L18050 پرینتر اپسون Epson EcoTank L18050 A3 تک کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد دارد
پرینتر اپسون Epson 14000 ecotank پرینتر اپسون Epson ecotank ET-14000 A4 تک کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد ندارد
پرینتر اپسون Epson wf-3620dw  پرینتر اپسون Epson wf-3620dw  A4 چهار کاره جوهر افشان چاپ رنگی دارد دارد دارد
پرینتر اپسون 4 کاره EPSON 7310 پرینتر اپسون 4 کاره EPSON WorkForce Pro WF-7310 A3 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی دارد ندارد دارد
پرینتر چاپ عکس اپسون EPSON SL-D700 A4 تک کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد ندارد
پرینتر چند کاره جوهر افشان اپسون EcoTank Pro L15180 A3 چهار کاره جوهر افشان چاپ رنگی دارد دارد دارد
پرینتر اپسون EPSON EcoTank L15150 A4 چهار کاره جوهر افشان چاپ رنگی دارد دارد دارد
پرینتر اپسون EPSON EcoTank L4160 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی دارد دارد دارد
پرینتر اپسون Epson L6170 پرینتر اپسون Epson L6170dnw A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی دارد دارد دارد 22,163,000
پرینتر اپسون Epson L3251W A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد دارد دارد 7,224,000
پرینتر اپسون EPSON EcoTank M15140 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 30,248,000
پرینتر اپسون Epson L3250 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد دارد 6,930,000
پرینتر اپسون EPSON L6270 پرینتر اپسون EPSON L6270 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی دارد دارد دارد
پرینتر اپسون EPSON L3210 پرینتر اپسون EPSON L3210 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد ندارد 6,070,000
پرینتر اپسون EPSON L3256 پرینتر اپسون EPSON L3256 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد دارد 7,125,000
پرینتر اپسون Epson L3156 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی دارد ندارد دارد 9,945,000
پرینتر اپسون Epson L8050 پرینتر اپسون Epson L8050 A4 تک کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد دارد 15,770,000
پرینتر اپسون Epson L6290 A4 چهار کاره جوهر افشان چاپ رنگی دارد دارد دارد
پرینتر اپسون Epson ET-2820 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد دارد
پرینتر اپسون Epson L14150 A3 چهار کاره جوهر افشان چاپ رنگی دارد دارد دارد 27,970,000
پرینتر اپسون Epson Et-2710 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد دارد دارد
پرینتر اپسون Epson L5290 A4 چهار کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد دارد دارد 13,875,000
پرینتر اپسون Epson 6190w پرینتر اپسون Epson 6190w A4 چهار کاره جوهر افشان چاپ رنگی دارد دارد دارد 22,000,000
پرینتر اپسون Epson M1180 A4 تک کاره جوهر افشان چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد
پرینتر اپسون Epson L121 A4 تک کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد ندارد 5,555,000
پرینتر اپسون Epson ET-3710 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی دارد دارد دارد
پرینتر تک کاره اپسون مدل Epson L1250 A4 تک کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد دارد 6,320,000
Epson EcoTank L3211 پرینتر چندکاره اپسون مدل Epson EcoTank L3211 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد ندارد 6,409,000
پرینتر اپسون Epson LQ-2190 پرینتر اپسون Epson LQ-2190 A3 - سوزنی - - - - 26,250,000
پرینتر سوزنی اپسون Epson LQ-350 پرینتر سوزنی اپسون Epson LQ-350 A4 - سوزنی - - - - 8,744,000
پرینتر جوهرافشان اپسون Epson EcoTank 5190W پرینتر جوهرافشان اپسون Epson EcoTank 5190W A4 چهار کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد دارد دارد 18,500,000
پرینتر اپسون Epson EcoTank ET-M3140 پرینتر اپسون Epson EcoTank ET-M3140 A4 چهار کاره جوهر افشان چاپ سیاه سفید دارد ندارد ندارد
پرینتر جوهرافشان اپسون Epson 3720DWF پرینتر جوهرافشان اپسون Epson 3720DWF A4 چهار کاره جوهر افشان چاپ رنگی دارد دارد دارد 12,300,000
پرینتر چندکاره اپسون Epson L850 پرینتر چندکاره اپسون Epson L850 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد دارد ندارد 20,626,000
پرینتر اپسون Epson EcoTank L3160 پرینتر اپسون Epson EcoTank L3160 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد دارد 12,795,000
پرینتر جوهرافشان اپسون Epson L3060 پرینتر جوهرافشان اپسون Epson L3060 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد دارد 10,500,000
پرینتر جوهرافشان اپسون Epson L3050W پرینتر جوهرافشان اپسون Epson L3050W A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد دارد دارد 10,700,000
پرینتر جوهرافشان اپسون Epson EcoTank L3150W پرینتر جوهرافشان اپسون Epson EcoTank L3150W A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد دارد 10,200,000
پرینتر جوهرافشان اپسون Epson L3111 پرینتر جوهرافشان اپسون Epson L3111 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد ندارد 9,100,000
پرینتر جوهرافشان اپسون Epson L3110 پرینتر جوهرافشان اپسون Epson L3110 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد ندارد 12,700,000
پرینتر اپسون Epson EcoTank ET-M2140 پرینتر اپسون Epson EcoTank ET-M2140 A4 سه کاره جوهر افشان چاپ سیاه سفید دارد ندارد ندارد
پرینتر چاپ عکس اپسون Epson Expression Photo XP-55 پرینتر چاپ عکس اپسون Epson Expression Photo XP-55 A4 تک کاره جوهر افشان چاپ رنگی دارد دارد دارد 15,500,000
پرینتر جوهرافشان اپسون Epson L810 پرینتر جوهرافشان اپسون Epson L810 A4 تک کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد ندارد
پرینتر جوهرافشان اپسون Epson L805 پرینتر جوهرافشان اپسون Epson L805 A4 تک کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد دارد 15,770,000
پرینتر جوهرافشان اپسون Epson L1110 پرینتر جوهرافشان اپسون Epson L1110 A4 تک کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد ندارد 8,170,000
پرینتر جوهرافشان اپسون EPSON ET-M1170DNW پرینتر جوهرافشان اپسون EPSON ET-M1170DNW A4 تک کاره جوهر افشان چاپ سیاه سفید دارد دارد دارد 14,500,000
پرینتر جوهرافشان اپسون EPSON ET-M1140d پرینتر جوهرافشان اپسون EPSON ET-M1140d A4 تک کاره جوهر افشان چاپ سیاه سفید دارد ندارد ندارد 14,950,000
پرینتر جوهرافشان اپسون EPSON ET-M1120w پرینتر جوهرافشان اپسون EPSON ET-M1120w A4 تک کاره جوهر افشان چاپ سیاه سفید ندارد ندارد دارد
پرینتر جوهرافشان اپسون EcoTank ET-M1100 پرینتر جوهرافشان اپسون EcoTank ET-M1100 A4 تک کاره جوهر افشان چاپ سیاه سفید ندارد ندارد ندارد 12,475,000
پرینتر اپسون Epson R2000 پرینتر اپسون Epson R2000 A3 تک کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد دارد دارد
پرینتر اپسون مدل Epson L1800 پرینتر اپسون مدل Epson L1800 A3 تک کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد ندارد 43,245,000
پرینتر اپسون Epson L1300 A3 تک کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد ندارد 29,000,000
پرینتر اپسون Epson 1430 پرینتر اپسون Epson 1430 A3 تک کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد دارد 23,000,000
پرینتر اپسون مدل Epson 1410 پرینتر اپسون مدل Epson 1410 A3 تک کاره جوهر افشان چاپ رنگی ندارد ندارد ندارد

 

در خرید پرینتر، مانند سایر دستگاه‌های الکترونیکی، ممکن است با چالش‌هایی مواجه شوید. انتخاب از بین مدل‌های متنوع موجود در بازار می‌تواند سخت باشد. اما یکی از عوامل اساسی که باید در زمان خرید پرینتر مدنظرتان قرار دهید، بودجه موجود برای خرید است. بسیاری از خریداران، با توجه به بودجه خود، به دنبال مدلی مناسب می‌گردند. به همین دلیل، دسترسی آسان به یک منبع قابل اعتماد که قیمت‌های مختلف پرینتر را لیست کند، بسیار ضروری است. در اطلس پرینتر، ما لیست قیمت پرینتر و سایر ماشین‌های اداری را برای شما آماده کرده‌ایم. در این صفحه، لیست قیمت پرینتر اپسون را گردآوری کرده‌ایم. اپسون به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت‌های تولیدکننده پرینتر در جهان شناخته می‌شود. برای خرید پرینتر اپسون، در بازار ایران تنوع بسیار زیادی وجود دارد و شما با هر بودجه و نیازی می‌توانید از بین مدل‌های متنوع پرینتر اپسون، انتخاب خود را انجام دهید.  در اینجا می‌توانید انواع مختلف پرینترهای اپسون، ویژگی‌های آنها و قیمت‌های فعلی را بررسی کنید.

لیست قیمت پرینتر اپسون

صفحه لیست قیمت پرینتر اپسون شامل اطلاعات جامعی درباره محصولات پرینتر اپسون است که ممکن است شامل موارد زیر باشد:

مدل‌ها و سری‌ها: صفحه لیست قیمت شامل لیستی از مدل‌ها و سری‌های مختلف پرینتر اپسون را ارائه دهد. این مدل‌ها شامل پرینترهای جوهرافشان، لیزری، چندکاره و سایر نوع پرینترها هستند. البته پرینترهای اپسون موجود در بازار ایران، جوهرافشان هستند. نام مدل پرینتر اپسون که ممکن است شامل عبارت‌هایی مانند Expression Photo، WorkForce ، EcoTank و … باشد.

ویژگی‌ها: صفحه لیست قیمت شامل توضیحاتی درباره ویژگی‌های مختلف پرینترهای اپسون است. جزئیات فنی مانند نوع چاپ (لیزری یا جوهرافشان)، سایز چاپ (A3 و A4) چند کاره بودن دستگاه (تک کاره، سه کاره، چهار کاره)، نوع چاپ (رنگی یا سیاه سفید) ، قابلیت چاپ دورو، اتصال Wi-Fi، درگاه شبکه و سایر ویژگی‌های فنی است.

قیمت‌ها: صفحه لیست قیمت معمولاً شامل قیمت‌ مدل های مختلف پرینترهای اپسون است. این قیمت‌ها ممکن است بر اساس مدل، ویژگی‌ها، نوع پرینتر و … متفاوت باشند.

در بالای صفحه، شما می‌توانید با استفاده از قابلیت فیلتر، تمام ویژگی‌های مورد نظر خود را مشاهده کنید. با کلیک بر روی ویژگی‌های مورد نظر، می‌توانید مدل‌هایی که با نیازهایتان هماهنگ و منطبق هستند را پیدا کنید. همه محصولات موجود در لیست قیمت پرینتر اپسون، لینک شده‌اند و با کلیک بر روی هر کدام، می‌توانید به صفحه اطلاعات محصول بروید و به راحتی سایر جزئیات پرینتر را مشاهده کنید. مدل هایی که فاقد قیمت هستند ممکن است موجود نباشند. شما می توانید با تماس با شماره 45277-021 تماس بگیرید و موجودی و قیمت سایر مدل ها را چک کنید. علاوه بر این برای مشاوره خرید نیز می توانید با همین شماره تماس بگیرید و با همکاران بخش فروش ما صحبت کنید.

توجه داشته باشید که در وب‌سایت اطلس پرینتر، علاوه بر پرینترهای اپسون، می‌توانید لیست قیمت برندهای دیگر تولید کننده پرینتر را نیز مشاهده کنید. برای دسترسی به این لیست قیمت‌ها، لطفاً روی لینک‌های زیر کلیک کنید.

توجه داشته باشید که قیمت های لیست، همه روزه به روز می شوند و ممکن است قیمتی که دیروز در سایت مشاهده کرده باشید، امروز تغییر کند.