لیبل‌ پرینتر و فیش‌ پرینتر

لیبل‌ پرینتر یا همان پرینترهای‌ لیبل‌ زن، مخصوص چاپ لیبل‌ها و برچسب‌های‌ لیبلی‌ هستند که‌ برای‌ چاپ کد و یا شماره و یا قیمت‌ محصولات روی‌ برچسب‌ها استفاده‌ می‌شود.