بازه قیمت
لیست قیمت اسکنر کانن
جهت مشاهده کامل لیست موبایتان را به حالت افقی بچرخانید
بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ - ساعت 11:15
تصویر نام محصول سایز اسکن نوع اسکنر کاربری اسکنر قابلیت اسکن دو رو قابلیت شبکه قیمت(تومان)
اسکنر کانن CANON FORMULA DR-G2090 A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد -
اسکنر کانن CANON FORMULA DR-G2110 A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد -
اسکنر کانن CANON FORMULA DR-G2140 A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد -
اسکنر کانن CANON FORMULA RS40 A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد -
اسکنر کانن CANON FORMULA R40 A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد -
اسکنر کانن CANON FORMULA DR-M260 A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد -
اسکنر کانن CANON FORMULA DR-S150 A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد -
اسکنر کانن CANON FORMULA DR-S130 A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد -
اسکنر کانن CANON FORMULA DR-M1060II A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 106,000,000
اسکنر کانن CANON FORMULA Scan Front 400 A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد دارد
اسکنر کنون CANON FORMULA DR-M1060 A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 124,600,000
اسکنر کانن Canon CanoScan Lide 400 A4 فلت(flat) اداری و خانگی ندارد - 3,690,000
اسکنر Canon کنون FORMULA DR-X10C اسکنر Canon کانن FORMULA DR-X10C A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 185,000,000
اسکنر کانن canon image FORMULA DR-F120 اسکنر کانن canon image FORMULA DR-F120 - فلت و فیدر , فلت(flat) , فیدر(feeder) اداری و خانگی - -
اسکنر کانن Canon CanoScan LiDE 220 اسکنر کانن Canon CanoScan LiDE 220 A4 فلت(flat) اداری و خانگی ندارد - 12,000,000
اسکنر کانن Canon CanoScan LiDE 120 اسکنر کانن Canon CanoScan LiDE 120 A4 فلت(flat) اداری و خانگی ندارد - 13,200,000
اسکنر کانن Canon CanoScan LiDE 300 اسکنر کانن Canon CanoScan LiDE 300 A4 فلت(flat) اداری و خانگی ندارد - 3,589,000
اسکنر A3 کانن Canon DR-G1100 اسکنر A3 کانن Canon DR-G1100 A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 139,000,000
اسکنر کانن Canon DR-FB101 اسکنر کانن Canon DR-FB101 A4 فلت(flat) اداری و خانگی ندارد - 9,850,000
اسکنر کانن Canon DR-FB201 اسکنر کانن Canon DR-FB201 A3 فلت(flat) اداری و خانگی ندارد - 12,400,000
اسکنر کانن Canon imageFORMULA DR-M1060 اسکنر کانن Canon imageFORMULA DR-M1060 A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 124,600,000
اسکنر اسناد کانن Canon DR-G1130 اسکنر اسناد کانن Canon DR-G1130 A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 174,000,000
اسکنر کانن Canon imageFORMULA DR-C230 اسکنر کانن Canon imageFORMULA DR-C230 A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 24,150,000
اسکنر کانن Canon DR-C130 اسکنر کانن Canon DR-C130 A4 فیدر(feeder) اداری و خانگی دارد - 18,700,000
اسکنر اسناد کانن Canon imageFORMULA DR-M140 اسکنر اسناد کانن Canon imageFORMULA DR-M140 A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 21,000,000
اسکنر اسناد کانن Canon imageFORMULA DR-C225 اسکنر اسناد کانن Canon imageFORMULA DR-C225 A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 15,550,000
اسکنر حرفه‌‌ای اسناد کانن Canon DR-M160II اسکنر حرفه‌‌ای اسناد کانن Canon DR-M160II A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 26,715,000
اسکنر کانن Canon DR-C240 اسکنر کانن Canon DR-C240 A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 41,900,000
اسکنر کانن Canon imageFORMULA DR-F120 اسکنر کانن Canon imageFORMULA DR-F120 A4 فلت و فیدر , فلت(flat) , فیدر(feeder) اداری و خانگی دارد -
اسکنر کانن Canon LiDE 220 اسکنر کانن Canon LiDE 220 A4 فلت(flat) اداری و خانگی ندارد ندارد 12,000,000