بازه قیمت
لیست قیمت اسکنر پلاستک
جهت مشاهده کامل لیست موبایتان را به حالت افقی بچرخانید
بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ - ساعت 11:15
تصویر نام محصول سایز اسکن نوع اسکنر کاربری اسکنر قابلیت اسکن دو رو قابلیت شبکه قیمت(تومان)
اسکنر پلاستک Plustek A320E اسکنر پلاستک Plustek OpticPro A320E A3 فلت(flat) اداری و خانگی ندارد -
اسکنر پلاستک Plustek OpticBook 3800L اسکنر پلاستک Plustek OpticBook 3800L A4 فلت(flat) اداری و خانگی دارد -
اسکنر پلاستک Plustek OpticBook 4800 اسکنر پلاستک Plustek OpticBook 4800 A4 فلت(flat) اداری و خانگی ندارد -
اسکنر پلاستک Plustek PL4080 اسکنر پلاستک Plustek PL4080 A4 فلت و فیدر , فلت(flat) , فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 34,500,000
اسکنر پلاستک Plustek PS283 اسکنر پلاستک Plustek PS283 A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) ندارد - 15,000,000
اسکنر پلاستک Plustek ps30d اسکنر پلاستک Plustek ps30D A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 23,000,000
اسکنر پلاستک Plustek 3180u اسکنر پلاستک Plustek 3180U A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد -
اسکنر پلاستک Plustek PS406u اسکنر پلاستک Plustek PS406U A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد -
اسکنر پلاستک Plustek 3140u اسکنر پلاستک Plustek 3140U A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 18,000,000
اسکنر پلاستک Plustek SmartOffice PN2040 A4 فیدر(feeder) اداری و خانگی دارد - 14,460,000
اسکنر پلاستک Plustek SmartOffice PS188 A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 13,275,000
اسکنر پلاستک Plustek OpticSlim 1180 A3 فلت(flat) اداری و خانگی ندارد - 11,205,000
اسکنر پلاستک plustek PN30U اسکنر پلاستک plustek PN30U A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) ندارد - 14,475,000
اسکنر پلاستک plustek OpticSlim 1680 اسکنر پلاستک plustek OpticSlim 1680 A3 فلت(flat) اداری و خانگی ندارد - 12,965,000
اسکنر پلاستک Plustek OpticSlim 2610 اسکنر پلاستک Plustek OpticSlim 2610 A4 فلت(flat) اداری و خانگی ندارد - 2,930,000
اسکنر پلاستک Plustek SmartOffice SN8016U اسکنر پلاستک Plustek SmartOffice SN8016U A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 52,000,000
اسکنر پلاستک Plustek eScan A350 اسکنر پلاستک Plustek eScan A350 A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 17,900,000
اسکنر پلاستک Plustek SmartOffice Pt3060U اسکنر پلاستک Plustek SmartOffice PS3060U A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 17,900,000
اسکنر پلاستک Plustek PS286 Plus اسکنر پلاستک Plustek PS286 Plus A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 12,175,000