بازه قیمت
لیست قیمت اسکنر اچ پی
جهت مشاهده کامل لیست موبایتان را به حالت افقی بچرخانید
بروزرسانی: ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ - ساعت 11:15
تصویر نام محصول سایز اسکن نوع اسکنر کاربری اسکنر قابلیت اسکن دو رو قابلیت شبکه قیمت(تومان)
اسکنر اچ پی 9000 اسکنر اچ پی مدل HP ScanJet Enterprise 9000 A3 , A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 108,000,000
اسکنر اچ پی HP ScanJet Enterprise Flow 5000 S5 A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 47,400,000
اسکنر اچ پی HP ScanJet Enterprise Flow 7000 S3 Sheet-feed A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 73,000,000
اسکنر اچ پی HP ScanJet Pro N4000 snw1 Sheet-feed A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 37,400,000
اسکنر اچ پی HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1 A3 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 71,000,000
اسکنر اچ پی HP ScanJet Enterprise Flow N6600 fnw1 A4 فلت و فیدر بایگانی (دبیرخانه) دارد - 65,000,000
اسکنر اچ پی HP ScanJet Pro 2000 S A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 26,000,000
اسکنر اچ پی HP ScanJet Pro 3000 S2 A4 فیدر(feeder) اداری و خانگی دارد - 26,000,000
اسکنر اچ پی HP ScanJet Pro 3000 S4 A4 فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 33,950,000
اسکنر اچ پی HP ScanJet Pro N4600 fnw1 اسکنر اچ پی HP ScanJet Pro N4600 fnw1 A4 فلت و فیدر , فلت(flat) , فیدر(feeder) اداری و خانگی دارد - 46,000,000
اسکنر اچ پی HP ScanJet Pro 2600 f1 اسکنر اچ پی HP ScanJet Pro 2600 f1 A4 فلت و فیدر , فلت(flat) , فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 19,650,000
اسکنر اچ پی HP ScanJet Pro 3600 f1 اسکنر اچ پی HP ScanJet Pro 3600 f1 A4 فلت و فیدر , فلت(flat) , فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 45,900,000
اچ پی اسکن جت N9120 Hp اچ پی اسکن جت N9120 Hp A3 فلت و فیدر , فلت(flat) , فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 65,000,000
اسکنر اچ پی HP Pro 4500 f1 اسکنر اچ پی HP Pro 4500 fn1 A4 فلت و فیدر , فلت(flat) , فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 44,900,000
اسکنر اچ پی Pro 3500 f1 HP اسکنر اچ پی Pro 3500 f1 HP A4 فلت و فیدر , فلت(flat) , فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 56,805,000
اسکنر اچ پی HP N6350 اسکنر اچ پی HP N6350 A4 فلت و فیدر , فلت(flat) , فیدر(feeder) اداری و خانگی دارد -
اسکنر اچ پی HP 5590 اسکنر اچ پی HP 5590 A4 فلت و فیدر , فلت(flat) , فیدر(feeder) اداری و خانگی دارد - 19,500,000
اسکنر اچ پی HP G4050 A4 فلت(flat) اداری و خانگی ندارد - 49,850,000
اسکنر اچ پی مدل Pro 2500 f1 HP اسکنر اچ پی مدل Pro 2500 f1 HP A4 فلت و فیدر , فلت(flat) , فیدر(feeder) اداری و خانگی دارد - 26,950,000
اسکنر اچ پی HP G4010 اسکنر اچ پی HP G4010 A4 فلت(flat) اداری و خانگی ندارد - 24,855,000
اسکنر اچ پی HP G3110 اسکنر اچ پی HP Scanjet G3110 Flatbed Photo A4 فلت(flat) اداری و خانگی ندارد - 19,855,000
اسکنر اچ پی HP 200 اسکنر اچ پی HP 200 A4 فلت(flat) اداری و خانگی ندارد -
اسکنر اچ پی HP 8270 اسکنر اچ پی HP 8270 A4 فلت و فیدر , فلت(flat) , فیدر(feeder) بایگانی (دبیرخانه) دارد - 8,500,000