•  شماره تماس بخش فروش  =۹۶۶  ۲۲ ۸۸۸ _۵۰ ۲۰ ۴۴۴ ۰۹۱۲

  • شماره تماس بخش پشتیبانی وتعمیرات = ۹۲۰ ۴۵ ۸۸۸

 

 

  • ادرس = خیابان کریم خان – خیابان خردمند جنوبی – پایینتر از اذرشهر پلاک۱۷ درب سمت راست واحد ۱